Popis

Vyleštěná krychle čistého cordieritu vykazující silný pleochroismus (barvoměna žlutá – modrá barva)