Popis

Tato lokalita, je bohužel, již do značné míry překopána a probagrována. Přesto se zde dají stále najít vzorky prakticky všech, odsud známých, sekundárních minerálů. Samozřejmě vzorky jsou již skromnější a je třeba si dávat velký pozor při rozbíjení a prohledávání kamenů. Kopáním se dají najít i hezčí vzorky, ale halda je už přetěžena do hloubky několika metrů……. Jedná se o klasickou lokalitu tyrolitu, klinoklasu, cornwallitu a strašimiritu. Tyrolit vystupuje na puklinách hornin většinou v podobě vějířovitých nebo radiálních, zelených agregátů s perleťovým leskem. Na haldě Bartolomejské štoly je nejznámější a pravděpodobně nejvýznamnější výskyt cornwallitu na Slovensku a světle zelený strašimirit zde má světovou lokalitu, pravděpodobně druhý výskyt na světě.

Tato bohatá ukázka nepříliš běžného arseničnanu mědi – cornwallitu pochází z let 1970 – 1980?