Popis

velmi vzácný nález na klasické lokalitě v roce 1984