Popis

Estetická ukázka pěkné drúzy lesklých krystalů nepříliš běžného borosilikátu vápníku danburitu. Ten byl pojmenován podle typové lokality Danbury v Connecticutu. Nejčastěji bývá zemitý, zrnitý až paprsčitý, ale občas tvoří i pěkné velké hojnoploché krystaly, s nimiž se můžeme setkat na mineralogických trzích. Kvalitní ukázka drúzy až 3,5 cm velkých čirých rýhovaných krystalů danburitu má kvůli stabilitě seříznutou podstavu. Nejkrásnější krystaly pocházejí z rudních žil v alterovaných efuzívech mladých pásemných pohoří. Na lokalitě v Charcasu tvoří vzácně až 10-ti centimetrové čiré bezbarvé sloupcovité krystaly s četnými plochami na pólovém zakončení. Jedná se o pěkný sběratelský vzorek pocházející z roku 2015 z burzy v Tusconu v USA.