Popis

Vzorek s bílým radiálně paprsčitým dawsonitem z nálezu při ražbě šachty na uhlí ve Slaném (v proterozoiku v podloží karbonské pánve)

Podložku tvoří bílý baryt

Vzorek pochází z roku 1990, kdy při hloubení skipové jámy dolu Slaný byla v hloubce 1003 – 1007 m (jáma byla ukončena v 1007 m) nafárána unikátní minerální asociace s výskytem vzácných minerálů antimonu a dawsonitu (karbonát Na a Al).

Jedná se o jediný výskyt dawsonitu v ČR