Popis

velmi vzácné dobře vyvinuté krystaly demantoidu do 5 mm na hornině