Popis

Třetí svazek „Přírodovědných studií MPP“ vyšel na konci roku 2000 a obsahuje deset odborných přírodovědných článků vztahujících se k Prostějovsku.
Geologické příspěvky přinášejí poznatky o krasových  útvarech u Čelechovic a nálezech křídových žraloků a rejnoků na dole v Březině u Moravské Třebové. Zásadní význam a nejen úzce regionální má článek jednoho z nejvýznamnějších současných českých geologů prof. I.Chlupáče shrnující poznatky o devonských trilobitech Moravy.
Řasám v rybnících se věnuje práce z okolí Protivanova. Dva příspěvky botanické hodnotí květenu mokřadů Drahanské vrchoviny a jižní části okresu Prostějov. Entomologie je zastoupena první částí rozsáhlé práce o rozšíření denních motýlů na území střední Moravy. Jeden příspěvek se zabývá zhodnocením výskytu sovy pálené v našem regionu. Méně časté jsou ve sborníku články vztahující se k obratlovcům. Ve třetím svazku „Studií“ najdeme příspěvky věnované jezevci lesnímu a zající polnímu.

Obsah:

Chlupáč, I.:
Devonští trilobiti Moravy a Slezska, jejich výskyt a význam
Bohanes, T., Ptáček, P.:
Kras v okolí Čelechovic na Hané
Trbušek, J.:
Nový pohled na nálezy křídových žraloků a rejnoků z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Kitner, M., Poulíčková, A.:
Řasy několika rybníků v okolí Protivanova
Albrecht, P.:
Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se  zaměřením na mokřady
Trávníčková, M.:
Květena jižní části okresu Prostějov
Čelechovský, A.:
Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy – I. Hesperiidae,
Papilonidae
Poprach, K.:
Rozšíření a početnost sovy pálené (Tyto alba) v okrese Prostějov
Bičík, V., Matyáštík, T.:
Dynamika populace jezevce lesního (Meles meles) na Prostějovsku
Tkadlec, E.:
Populační dynamika zajíce polního na okrese Prostějov