Popis

Přirodovědné studie MP Svazek 3.

Třetí svazek „Přírodovědných studií MPP“ vyšel na konci roku 2000 a obsahuje deset odborných přírodovědných článků vztahujících se k Prostějovsku.
Geologické příspěvky přinášejí poznatky o krasových útvarech u Čelechovic a nálezech křídových žraloků a rejnoků na dole v Březině u Moravské Třebové. Zásadní význam a nejen úzce regionální má článek jednoho z nejvýznamnějších současných českých geologů prof. I.Chlupáče shrnující poznatky o devonských trilobitech Moravy.
aj.

Obsah článků:

Chlupáč, I.:
Devonští trilobiti Moravy a Slezska, jejich výskyt a význam (20s.)
Bohanes, T., Ptáček, P.:
Kras v okolí Čelechovic na Hané (10s.)
Trbušek, J.:
Nový pohled na nálezy křídových žraloků a rejnoků z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (8s.)

Kitner, M., Poulíčková, A.:Řasy několika rybníků v okolí Protivanova
Albrecht, P.:Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady
Trávníčková, M.:Květena jižní části okresu Prostějov
Čelechovský, A.:Rozšíření motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území stř. Moravy – I. Hesperiidae, Papilonidae
Poprach, K.:Rozšíření a početnost sovy pálené (Tyto alba) v okrese Prostějov
Bičík, V., Matyáštík, T.:Dynamika populace jezevce lesního (Meles meles) na Prostějovsku
Tkadlec, E.:Populační dynamika zajíce polního na okrese Prostějov