Popis

Diaspor je velmi málo rozšířený akcesorický minerál v Al-bohatých metamorfovaných horninách a v granitických pegmatitech. V oblasti Banské Belé bývá častým produktem při hydrotermální alteraci vyvřelin bohatých hliníkem. Ta je také nejznámějším evropským nalezištěm, kde ho objevili při ražbě Dědičné štoly korunního prince Ferdinanda roku 1823 v závalcích agalmatolitu. Vytváří zde drobné růžové, šedé nebo světle fialové nerovnoměrně vyvinuté, na hranách zaoblené tabulkovité krystaly a paprsčité agregáty, zarostlé v mase jílovitých minerálů (zunyitu, kaolinitu, pyrofylitu, agalmatolitu). Velmi podrobně se tomuto tématu věnuje např. článek http://karstenmineraly.blogspot.cz/, Zunyit a Diaspor z Jergyštolne, Banská Belá.

Dnes již nedostupná ukázka pochází z let 1920 – 1930  přestavuje drobné nedokonalé tabulkovité krystaly a zrna diasporu světlé, růžovo fialové barvy, skelného lesku a velikosti 1-7 mm, zarostlé do šedobílého matrixu. Diaspor je rozptýlen po celém obvodě vzorku. Jedná se o historický kus z typové evropské lokality !!!