Popis

Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár nad Sázavou a okolí
(součástí popisy desítek přístupných  lokalit)

Publikace vzniklá jako katalog k mineralogické expozici Horáckého muzea se věnuje historii a současnosti průzkumu a těžby nerostů na území bývalého žďárského okresu s přesahem za hranice (včetně Čech). Připomenuty jsou rovněž projekty prováděné hornickým způsobem. Do publikace je vložena přehledná mapa. Seznam použité literatury obsahuje 198 položek.

Obsah:

Úvod…3

Rudy olova, stříbra, mědi a zinku…4
Štěpánov a okolí …5
Štěpánov a okolí přehled důlních děl…7
Měřín
Další loklality…9

Rudné doly za hranicemi žďárského okresu…9
Přibyslav a okolí…9
Krucemburk u Vojnova Městce…10
Lačnoc u Kunštátu…11
Rozteč nad Kunštátem…11
Jasenice u Velké Bíteše…11
Tišnov a okolí…12
Deblín u Tišnova…13
Heroltice u Tišnova…13
Maršov a Javůrek…13
Staré Ransko…14

Železné rudy…15
Bystřicko…16
Novoměstsko…17
Velkobítešsko….18
Velkomezříčsko…19
Žďársko…19

Zlato…20
Chromit…21
Manganové rudy…23
Cínová ruda…23
Antimonové a arzénové rudy…24
Pyrit…24
Uranová ruda…25

Slídy…28
Lepidolit v Rožné u Bystřice nad Perštejnem…28

Baryt…32

Grafit…38
Velké Tresné…38
Vír…40
Kroví…40
Okolí Kunštátu a Olešnice…40
Doubravník…41

Živec…41
Lavičky…43
Rožná…43
Smrček…44
Lhotka u Tasova…44
Klokočí u Olší…44
Malé Tresné…44

Kaolin a kaolinitické zeminy…45
Magnezit a sepiolit…46
Serpentinity (hadce)…46

Vápence, dolomity a mramory…47
Mramor na Nedvědicku…49

Azbezt…51
Síra…52
Opál…52
Křemen…53
Granáty…53
Chlorit..54
Cíhlářské hlíny…54
Silniční a stavební kámen…55
Písky…56
Uhlí…56
Rašelina…57

Zajímavé projekty prováděné hornickým způsobem…57
Železniční tunely…57
vírský oblastní vodovod…58
Mezisklad vyhořelého jaderného paliva…58

Seznam dostupné literatury…60-61