Popis

Českomoravská vrchovina. Kraj nezapomenutelných a neopakovatelných přírodních scenérií, malebných vesniček, starobylých hradů, historických měst, ale i moderní architektury, kraj, který místy nabyl zcela novou podobu vlivem zemědělské velkovýroby, stavbou mohutných průmyslových objektů a dopravních tepen. Je to kraj, který vedle své charakteristické živé přírody oplývá i různorodostí a bohatstvím přírody neživé.

Tato kniha nabízí si projít nevyčerpatelnou klenotnici fascinujících barev a tvarů neživé přírody.

 

Obsah:

Úvod…7

Geografické vymezení oblasti…10

Geologický přehled…12

Rozdělení výskytu drahých kamenů na Českomoravské vrchovině…19

Drahé kameny magmatických hornin…20

Drahé kameny pegmatitů…25

Drahé kameny hydrotermálních žil…48

Drahé kameny křemen-ametystových žil…48

Drahé kameny křemenných žil s ametystem…60

Drahé kameny křemenných, křemen-karbonátových a karbonátových žil se  sulfidy…61

Drahé kameny fluorit-barytových a barytových žil s opálem…62

Drahé kameny metamorfovaných hornin…64

Drahé kameny sedimentárních hornin…76

Drahé kameny deluviofluviálních a fluviálních sedimentů…75

Drahé kameny reziduálních hornin…86

Literatura…107

Obrazová galerie…137-201 (64 drahokamů s popisem + stav po výbroušení.