Popis

Přírodní drahý opál s pěknou barvoměnou (tzv. opalizací)

Opalizace je optický jev způsobený rozkladem a lomem světla na drobných kuličkách, ze kterých je opál složený. Tento jev nelze dosud uměle věrohodně napodobit. Produktivních lokalit drahého opálu není mnoho. 99% opálů na trhu pochází z Etiopie a Austrálie.

Tyto nodule zde vznikají v terciérním ignimbritu.