Popis

Nenavětralý vzorek radiálně paprsčitých agregátů fosforečnanu dufrenitu z české lokality Poniklá. Radiálně paprsčité agregáty mají poloměr cca 5 mm, na jedné straně přecházejí v agregáty polokulovité.