Popis

Několik modrých agregátů dumortieritu na vzorku o velikosti 10cm x 7cm. Přibyslavice.