Popis

vejířovité agregáty dumortieritu z Psár u Jílového, velikost vzorku je 90 x 60 x 35 mm, vzorek je zespodku seřízlý