Popis

Top sbírkový vzorek dyskrazitu ze šachty 21 Háje u Příbrami, sběr 80. léta, leptáno z arsenu. Lokalita dnes dávno rekultivovaná.