Popis

historický vzorek z typové lokality, eleonorit tvoří červenohnědou vrstvu s vláknitou strukturou