Popis

Velký vzorek epidotu z klasické lokality Pfarrerb, rok nálezu 1989.