Popis

Název Bou Azzer může být přeložen jako „pokud fíkovník stojí.“. Rudní oblast unikátních hydrotermálních kobalto-niklových rud Bou Azzer, se nachází na jihu Maroka, 35 km jižně od Ourzazate na náhorní plošině regionu Draa. Kobalto-niklové žíly se vyskytují převážně v prekambrických horninách a to v délce asi 35 km. Geologie regionu je mimořádně složitá, přičemž rudní žíly se vyskytují v serpentinitu, na kontaktu serpentinitu a okolních horniny a v mineralizovaných poruchách. Oblast je roztěžena několika doly a lomy otevřenými podél výchozů hlavních žil. Mezi nejznámější patří od západu na východ – Bou Azzer, Aghbar (Arhbar), Bouismas, Tamdrost, Ightem (Irhtem), Agoudal a Ait Ahmane. Většina dolů je aktivních, i když s občasnými útlumy těžby. S tím souvisí i poměrně obtížné získávání kvalitních mineralogických vzorků. Tyto klasické lokality přinesly řadu ukázek minerálů ve světové kvalitě. Velká poptávka je trvale po kobaltokalcitech, erytrínech, skutteruditech, roselitech a dalších minerálech, kterých je tu popsáno přes 200 druhů. Jestliže zde však chcete nějaké kvalitní vzorky získat, budete potřebovat dostatek času a trpělivosti k navázání kontaktu s místními horníky, ale ani tak není úspěch zajištěn. Pěkné exempláře jsou vzácné a budete potřebovat hodně návštěv k dosažení slušných sběratelských výsledků. Vlastní sběr je teoreticky možný na haldách opuštěných dolů jako je Igthem a Ait Ahmane, ale velké zázraky nelze očekávat.

Nejlepší světové ukázky erytrínu pocházejí z žíly č.7 a č.5, které jsou centrem dobývacího prostoru dolu Bou Azzer. Těžba zde začala již v roce 1930. Krystaly jsou dlouhé, vzácně až okolo 5 cm, růžové až purpurově červenofialové barvy, s vysokým leskem a částečnou transparentností. Jehlicovité krystaly jsou obvykle uspořádané do radiálně paprsčitých nebo ledvinitých agregátů, které se občas vyskytují na bílé kontrastní podložce křemene. Erytrín se vyskytuje i na jiných dolech okresu, ale protože je velmi měkký, jsou pěkné a nepoškozené exempláře stále vzácnější.

Nabízený vzorek pochází z roku 2010, jedná se o  krystalovanou ukázku s protaženými plochými, červenofialovými  krystaly až 1,5 cm dlouhými.