Popis

Bohatý vzorek euchroitu z typové lokality

Vzorek z roku 1983 – viz etiketa