Popis

Velmi pěkný vzorek euchroitu z opuštěného ložiska mědi, které se nachází na východně od obce Ľubietová na konci údolí Peklo. Na vrchu vzorku, který má velmi pěkný sbírkový rozměr,  je plocha cca 35 x 18 mm pokrytá mnoha ukončenými krystaly euchroitu o velikosti do 0,5 cm s typickou smaragdově zelenou barvou, další menší tenké krystaly  jsou na boku kamene. Primární mineralizace žil je na lokalitě poměrně jednoduchá (chalkopyrit,  tennantit, siderit atd.),  ale je tam vyvinuta  velmi bohatá oxidační zóna s hojnými sekundárními minerály  mědi.