Popis

Radiálně paprsčitý červenozelený ferrierit-(Mg) spolu s červenooranžovým mordenitem. Šedozelený proužek v mordenitu je pravděpodobně dachiardit