Popis

TOP vzorek velmi hojných drobných snopkovitých agregátů tabulkovitých krystalků nově popsaného zeolitu ferrieritu s amonnou složkou na puklině pelokarbonátu. Ferrierit-NH4 byl jako nový minerál popsán v roce 2019. Vzorek pochází z nálezu v roce 2015 na hnědouhelném povrchovém lomu v Bílině na úpatí Kaňkovského vrchu v katastru obce Jenišův Újezd. Společně s ferrieritem drobné hnědavé krystalky sfaleritu.