Popis

vzorek radiálně paprsčitých agregátů ferrieritu z klasické lokality Svojanov, velikost vzorku 50 x 37 x 20 mm