Popis

radiálně paprsčité agregáty ferrieritu v kalcitu z lomu Svojanov, velikost vzorku 40 x 25 x 20 mm