Popis

jehlice velmi vzácného fizelyitu v dutině s hojnými agregáty krystalů semseyitu