Popis

Komplex Sljudjanky tvoří metamorfity s amfibolity, mramory a rulami. Časté jsou pegmatity, granitová tělesa a metasomatity. Celé okolí Sljudjanky je dodnes vděčným a bohatým rájem sběratelů nerostů. Fluorapatity se zde nalézají jako dlouze sloupcovité krystaly vysokého lesku a modré až modrozelené barvy o velikosti běžně do 10 cm (vzácně i přes 20 cm). Krystaly jsou průsvitné až průhledné, jen řídce fazetovatelné, často uvnitř silně popraskané. Téměř vždy jsou částečně naleptané. Tato koroze vytváří na větších krystalech i hlubší systém dutin. Převážná část krystalů je na vzorcích přírodně vypreparována a naleptána.

Pěkný, lesklý, průsvitný, ukončený, hexagonální krystal sytě zbarveného zeleno modrého krystalu fluorapatitu ze světové lokality Sludjanka, dlouhý 4,5 cm,  pochází z roku 1980. Zajímavý je zejména tím, že má ostré hrany a není prakticky přírodně naleptaný, což je téměř většina vzorků z této lokality. Množství těchto kamenů se rok od roku zmenšuje vzhledem ke komplikované situaci na lokalitě. Kvalitní a estetický sbírkový kus.