Popis

Lokalita Cerro de Mercado v Mexiku poskytuje velmi kvalitní vzorky fluorapatitu již od konce 19. století, s krátkou přestávkou v letech 1985 – 1993, kdy se v dolech netěžilo. Do oblast Duranga se dostali první Španělé v roce 1552 a objevili zde horu zvanou Cerro de Mercado, tvořenou železnou hematito-magnetitovou rudu. V současné době jsou však doly opět aktivní. Ještě před několika lety byly  fluorapatity sbírány ručně mimo dopravníkový pás pro snížení obsahu fosforečnanů v železné rudě. Po celá desetiletí se tyto klasické vzorky mohly koupit téměř v každém kamenné prodejně v oblasti. Kusy však byly často poškozené nešetrným zacházením ze strany horníků. V současné době jsou zavedeny nové metody rafinace odstraňující fosfáty chemicky, takže ruční sběr již není nutný. Výsledkem je, že vzorky jsou dnes vzácnější, i když kvalita je často vyšší než v minulosti, protože jsou shromažďovány ještě před tím, než ruda přijde do drtiče. Co se týká vzniku vlastního ložiska, existuje několik teorií, od pádu obrovského Ni-Fe meteoritu přes vulkanickou teorii s železitým magmatem až po existenci hydrotermálních železitých roztoků. Toto pyrometasomatické magnetitové ložisko poskytuje žluté až zelenožluté, šestiúhelníkové, lesklé, průhledné prismatické krystaly fluorapatitu, často v dutinách martitu (pseudomorfóza hematitu po magnetitu). Obvykle mají jen 1-2 cm v průměru a 1-3cm na délku, i když bylo zjištěno, že jsou zde i krystaly až 10 cm velké.

Vzorek pochází z roku 1980 a představuje čiré krystaly fluorapatitu žlutozelené barvy drahokamové kvality, viditelné velikosti okolo 1 cm, zarostlé v křemeno – hematitové matrici, velmi efektní sbírkový kus.