Popis

světle zelené krychle fluoritu do 15 mm na galenitu a pyritu ze slavné lokality