Popis

čiré krychle fluoritu na křemenné podložce. důl la viesca, asturie. španělsko