Popis

fluoritová perimorfoza, obalová přeměna, kdy fluorit narost na dlouhý klenec kalcitu, kalcit byl vyloužen, ze spodu druzy je vidět otisk špičky klence kalcitu.

lokalita: arbouet, francie.