Popis

pěkně hraněné světle zelené lesklé krychle fluoritu na horninové podložce. důl xianghualing, hunan. čína.