Popis

žluté lesklé průsvitné krychle fluoritu z rudního dolu hilton, krychle jsou narostlé na křemen galenitové matrici. důl hilton, murton, scordale, cumbria, anglie.