Popis

dokonalé krychlové krystaly fluoritu na horninové podložce.

grube marienschacht, wolsendorf, bavorsko, německo.