Popis

lesklé krychle fluoritu na hornině, berbes, asturie, španělsko.