Popis

Čiré žluté krychličky fluoritu na pseudomorfóze křemene po kalcitu a barytu. Velikost krychliček je od 3 – 5 mm, na vzorku je kolem 5 krychliček, největší má 5 x 5 mm. Na vzorku je i žlutý krystal kalcitu („dělový kalcit“) cca. 4 mm. Vzorek pochází z nálezu z roku 2022, který poskytnul pro tuto lokalitu jedny z nejhezčích ukázek tohoto minerálu.