Popis

Během posledních několika staletí poskytly  četné doly v oblasti Weardale obrovské množství dobře krystalizovaných vzorků fluoritu, které dodnes nalezneme v  řadě  veřejných i soukromých sbírek  po celém světě. Největšího rozkvětu dosáhly tyto doly v severní Anglii na přelomu 19. a 20. století. Díky krizi  britského ocelářského průmyslu však došlo koncem 80-tých let 20. století  k celkovému uzavření dolů.

Mnoho starších fluoritových vzorků z oblasti Weardale jsou označeny jako vzorky pocházející ze „Cumberland“, „Alston“ nebo „Alston Moor“. Cumberland je přitom zastaralý název pro moderní hrabství Cumbria. Weardale je a vždy bylo v hrabství Durham na východ od Cumbria, a tak označit vzorky z Weardale  za  vzorky z Cumberland je nesprávné. Zmatek s největší pravděpodobností vznikl na rozhraní 19 a 20. století, kdy většina místních obchodníků s minerály působilo ve městě Alston, který byl v Cumberlandu – nyní moderní Cumbria. Vzorky z dolů Weardale byly zakoupeny od horníků dealery z Alstonu, kteří pak poskytovat pouze zobecněné informace o lokalizaci, a to buď z nedbalosti, nebo ve snaze chránit své zdroje.

Tato ukázka opticky čistého a naprosto nepoškozeného  fluoritu z let 1920 – 1930 modrozelené barvy,  může nejspíš pocházet z oblasti Weardale, přesto, že lokalita byla uveden  jako Alston Moor.  Lesklé krystaly dosahují velikosti do 1,2 cm a navzájem se prorůstají (dvojčata). Na krystalových plochách jsou vidět růstové zóny. Velmi pěkný historický vzorek z klasické lokality