Popis

krystalová druzka osmistěnů fluoritu společně s částečně korodovaným apatitem v oranžové krustě, apatity jsou dobře vidět pod úv světlem svítí oranžově, krusta je v úv světle světlá. jádro kamene tvoří rula.

kámen je ze štoly starý martin z velké kaolinové kapsy v úpadnici na hlavní chodbu. lokalizace:  krupka, žíla lukáš, starý martin. krušné hory.