Popis

dvě krychle fluoritu do 16 mm na černém feberitu na křemeni