Popis

druza s krystaly barytu, čirého žlutého fluoritu a křemene. na drůze jsou z jedné strany větší krychle fluoritu zcela porostlé křemenem. na povrchu kamene jsou místy drobounké krystaly pyritu.

podložku kamene tvoří masivní žlutý a fialový fluorit s zarostlým kouskem přeměněné horniny.