Popis

druza velkých zonálních krychlí fluoritu s kalcitem a dolomitem, moscona, solis, asturie, španělsko.