Popis

Větší vzorek s krystaly fluoritu a kalcitu

Podložku tvoří typická načervenalá litická žula