Popis

Zelený oktaedrický fluorit, který narůstá na zajímavé krystaly kalcitu.

Podložku tvoří typická načervenalá litická žula