Popis

Bohatá a estetická drúza zelených oktaedrických krystalů fluoritu spolu s krystaly kalcitu

Podložku tvoří typická načervenalá litická žula

Starší vzorek (v současné době neproduktivní lokalita)