Popis

Estetická drúza zelených oktaedrických krystalů spolu s krystaly kalcitu v dutině kalcitové žíly. Podložku tvoří typická litická žula