Popis

ukázka zelenomodrých krystalů fluoritu na puklině křemene z Kožlí, velikost krystalů je cca 5 mm, neleptáno!, velikost vzorku je 85 x 45 x 35 mm