Popis

Oblast Huanggang včetně stejnojmenného dolu, který se nachází v centru města Huanggangliang, představuje významný revír polymetalických Sn-Fe ložisek Vnitřního Mongolska patrně spodnokřídového stáří. Jedná se o poměrně rozlehlé území s bohatou mineralizací, která probíhala v několika etapách, přičemž řada vzorků může připomínat ukázky podobné slavným vzorkům z Dalněgorska osmdesátých let. Oblast o velikosti přes 20 km2 obsahuje okolo 185 minerálních žil a je rozdělena na sedm oblastí, od západu k východu, na důl č.1, č.2 a č.5. Těžba zde byla zahájena v roce 2007 společnou investicí společností Baogang Group a Heshigten Banner. Jak se rozbíhala těžba z počátečního objemu 15.000 tun suroviny za den, začalo přibývat i zajímavých mineralogických vzorků. Dá se tedy očekávat, že se oblast dolu Huanggang stane další zajímavou a známou lokalitou v mineralogickém světě.

Hitem posledních několika let se staly, mimo jiné, velmi zajímavé modrofialové fluority, vytvářející krychle a oktaedrické či kubooktaedrické krystaly. Nabízený vzorek je tmavě modrofialové barvy, mastně až skelně lesklý, průsvitný. Průsvitnost vzorku je zvýšena tím, že krystaly fluoritu pokrývají tři krystaly křišťálu, což je vidět ze spodní strany vzorku. Největší krychlový krystal je velký 2,5 x 2,5 cm a většina vzorku je pokryta kubooktaedry resp. dipyramidálními krystaly o velikosti 1 – 1,5 cm. Jedná se velmi atraktivní a naprosto nepoškozenou ukázku fluoritu špičkové barvy, pocházející z roku 2016.