Popis

Estetická drúza tmavě fialového krychlového fluoritu spolu s krystaly křemene a cinvalditem na podložce

Největší krychle má hranu 1,4 cm

Sbírkový vzorek muzejní kvality

Pochází ze sbírky M. Komárka