Popis

Přesto, že se v případě franklinitu jedná o vzácný nerost, tak na ložiscích Zn rud ve Franklinu se nachází poměrně hojně. Z ložiskového hlediska se vyskytuje v deskovitém tělese konformním s hranicí rula – mramor, mocným 4 – 30 m a téměř 1 km dlouhým. Těleso obsahuje 43% franklinitu, 26% willemitu a 1 % zinkitu. Ložiska jsou uložena v prekambrických grenvillských mramorech, které byly na závěr proterozoika intenzívně mtamorfovány. Geneze ložiska je však poněkud nejasná resp. buď se jedná o původně oxidovaná sulfidická ložiska, a nebo o metasomatózu sedimentárních Mn ložisek hypogenními Zn roztoky s pozdější metamorfózou.

Nabízený vzorek představuje velmi pěknou a bohatou ukázku zinkových minerálů ze světového dolu Franklin. Šedočerná, polokovově lesklá, neprůsvitná, hrubší zakulacená zrna franklinitu, která dosahují velikosti až 7 mm, prorůstají do celého vzorku. Spolu s franklinitem je přítomný i oranžovočervený zinkit a světle zelená zrna willemitu. Pro franklinit a zinkit je důl Franklin typová lokalita! Franklinit byl pojmenován podle lokality a na počest amerického státníka, filosofa a vynálezce Benjamina Franklina. Na vzorku je historické číslo a pochází pravděpodobně z let 1920 – 1930, svítí pod UV.