Popis

žluté průsvitné krychle na povrchu zaperlené třpitivími  krystalky pyritu na kompaktní podložce, tvořené horninovou brekcií tmelenou křemenem a chalcedonem, povrch kamene na nějž nasedají krychle fluoritu je pokryt jemně krystalickým na pohled modrobílím křemenem. na třech místech v krystalovém poli je shluk drobounkých krystalů sfaleritu.

lokalita běstvina v železných horách.